Nonexistent Place

08.04 a 06.08 /2017

Local: Jut Foundation

País: Taiwan, Província Chinesa de

Artistas: Sean, Belgrado Vail Shaun Gladwell, Leandro Erlich,Gregory Crewdson, Yuan Guangming, Tao Yalun, Cui Guangyu, Takahiko Suzuki, Rachel Maclean, Liao Zhaohao, Zheng Yu, Su Hui-yu.

associados envolvidos